پهپاد در خدمت افزایش محصولات کشاورزی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پهپاد در خدمت افزایش محصولات کشاورزی

کشاورزی موضوع داغ روز در آفریقاست. به جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ یعنی سی و سه سال دیگر، دو میلیارد و دویست میلیون نفر دیگر اضافه خواهد شد که نیمی از آن در قاره آفریقا خواهد بود. توصیه سازمان ملل متحد این است که برداشت محصولات کشاورزی ۷۰ درصد بالا برود که بیشتر آن باید در آفریقا انجام شود. برای رسیدن به این هدف و افزایش محصول، به تکنولوژی های نو نیاز است. جزئیات بیشتر از تاراما دونا.

موضوعات مرتبط