همه‌پرسی کردستان عراق در اربیل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همه‌پرسی کردستان عراق در اربیل

ساکنان اقلیم کردستان عراق از ساعات اولیه امروز پای صندوق رای رفته‌اند تا در همه پرسی شرکت کنند که با مخالفت داخلی و خارجی بسیاری همراه بوده. دولت عراق رفراندوم استقلال را غیرقانونی خوانده و کشورهای همسایه از جمله ایران و ترکیه هم بارها گفته‌اند مخالفت برگزاری این همه پرسی هستند. رئیس جمهوری ترکیه امروز گفته که هم مرزهای کشورش با عراق را می بندد و هم مسیر صادرات نفت اقلیم کردستان به کشورهای دیگر را. گزارش ژیار گل را ببینید.

موضوعات مرتبط