#شما؛ حق رانندگی برای زنان عربستان سعودی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ حق رانندگی برای زنان عربستان سعودی

با صدور دستوری از جانب ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، زنان این کشور از حق رانندگی برخوردار خواهند شد. زنان عربستان سال‌ها برای داشتن حق رانندگی اعتراض کردند، بازداشت شدند و حتی کارشان را از دست دادند.

موضوعات مرتبط