حق رانندگی برای زنان سعودی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پادشاه عربستان به زنان این کشور حق رانندگی داد

واکنش‌های جهانی، به اعطای حق رانندگی به زنان در عربستان سعودی ادامه دارد. ملک سلمان، پادشاه عربستان، دیروز با فرمانی به زنان این کشور حق رانندگی داد. دبیرکل سازمان ملل از این اقدام استقبال کرده. وزارت خارجه آمریکا هم این تصمیم را "گامی بزرگ در مسیری درست" خوانده. جزییات بیشتر از فریبا صحرایی.