همه پرسی استقلال کردستان در گفت‌وگو با کامران متین و قدیر گلکاریان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همه پرسی استقلال کردستان عراق در گفت‌وگو با کامران متین و قدیر گلکاریان

روزی که رویای بسیاری در کردستان عراق بود و کابوس بغداد و کشورهای همسایه، سرانجام فرا رسید. بیشتر شرکت کنندگان به استقلال اقلیم از عراق رای دادند. رهبران کردستان عراق می‌گویند این یعنی آنها باید مذاکرات استقلال را با دولت مرکزی عراق شروع کنند، نخست وزیر عراق می‌گوید گفتگویی در کار نیست و نتیجه همه پرسی باید باطل شود. برای همین هم فشار را روی دولت کردستان بیشتر کرده که کنترل نقاط حساس را به دولت مرکزی برگرداند. گزارش نفیسه کوهنورد خبرنگارما از اربیل را ببینید.

موضوعات مرتبط