گفت وگوی بی بی سی فارسی با سردبیر بخش خارجی روزنامه الحیات در رابطه با حق رانندگی زنان در عربستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت وگوی بی بی سی فارسی با سردبیر بخش خارجی روزنامه الحیات

واکنش های جهانی به اعطای حق رانندگی به زنان در عربستان سعودی ادامه دارد. ملک سلمان، پادشاه عربستان، دیروز با فرمانی به زنان این کشور حق رانندگی داد. دبیرکل سازمان ملل از این اقدام استقبال کرده. وزارت خارجه آمریکا هم این تصمیم را "گامی بزرگ در مسیری درست" خوانده.

در بی بی سی فارسی گفت وگویی داشتیم با بارعه علم الدین نویسنده و سردبیر بخش خارجی روزنامه الحیات ، و از او پرسیدیم وقتی این خبر را شنید واکنش اولیه اش چی بود؟

موضوعات مرتبط