از تحمل آزار تا توقع احترام؛ در دنیای سالمندان چه می‌گذرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از تحمل آزار تا توقع احترام؛ در دنیای سالمندان چه می‌گذرد

اول اکتبر یا ۹ مهر، روز جهانی سالمندان نامگذاری شده است. سازمان بهداشت جهانی می گوید تا سی سال دیگر، سالمندان، یک سوم جمعیت ایران خواهند بود. یکی از خواسته های اصلی آنها "احترام و قدرشناسی" است. این در حالیست که براساس تحقیقی که سال ۱۳۸۹ انجام شده، ۸۷ درصد سالمندان ایران دست کم یک بار آزار دیده اند. شهریار صیامی گزارشگر اجتماعی ما به مناسبت این روز با جمعی از سالمندان در لندن دیدار کرده تا ببیند اوضاع در اینجا چطور است.