رهبر کاتالونیا: به دنبال جدایی ناگهانی نیستیم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رهبر کاتالونیا: به دنبال جدایی ناگهانی نیستیم

رئیس دولت منطقه ای کاتالونیا می گوید به دنبال جدایی ناگهانی از اسپانیا نیست. کارلوس پوجدمون در نشستی خبری، یک بار دیگر تاکید کرد همه پرسی یکشنبه به کاتالونیا این حق را داده تا از اسپانیا جدا شود. رفراندوم استقلال کاتالونیا، دیروز با مداخله پلیس اسپانیا به خشونت کشیده شد. به گفته مقام های کاتالونیا، بیش از۹۰ درصد رای دهندگان، به جدایی رای دادند. فریبا صحرایی گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط