جلسه دولت خودگردان فلسطینی در غزه پس از سه سال وقفه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جلسه دولت خودگردان فلسطینی در غزه پس از سه سال وقفه

دولت خودگردان فلسطین امروز برای اولین بار طی سه سال گذشته در نوار غزه تشکیل جلسه داد. نخسین قدم عملی برای وحدت کرانه غربی و نوار غزه، در این تازه ترین روند آشتی ملی در میان فلسطینی ها. نخست وزیر دولت خودگردان در جلسه کابینه گفت هدف، رقم زدن فصل تازه ای است که به اختلافات پایان دهد و راه را برای تشکیل دولت مستقل فلسطین هموار کند. کسری ناجی گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط