مجسمه غلامرضا تختی در موزه آکادمی ورزش آمریکا نصب شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجسمه غلامرضا تختی در موزه آکادمی ورزش آمریکا نصب شد

کمی مانده به پنجاهمین سالگرد درگذشت غلام‌رضا تختی یا آن‌طور که معروف‌تر است، جهان‌پهلوان تختی، مجسمه‌ای از این قهرمان کشتی ایران به موزه آکادمی ورزش‌های آمریکا افزوده شد. در برنامه‌ای در شهر دافنی در ایالت آلاباما، «انجمن دوستی ایرانیان و آمریکای شمالی» این مجسمه را به موزه آکادمی ورزش آمریکا اهدا کردند. هادی نیلی، از این رونمایی گزارش می‌دهد.