تهران تا کجا می تواند برای بقای برجام به اتحادیه اروپا پشت گرم باشد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایران تا کجا می تواند برای بقای برجام به اتحادیه اروپا پشت گرم باشد؟

در زوریخ سوئیس مجمع اقتصادی اروپا و ایران برپاست، جایی که هلگا اشمید معاون فدریکا موگرینی و از مذاکره کنندگان اروپایی برجام، بار دیگر بر تعهد اروپا به پایبندی بر برجام تاکید کرد و گفت: این توافق یه یک کشور خاص تعلق ندارد که بتواند به تنهایی آن را لغو کند. جملاتی برای آنکه باعث دلگرمی ایران شود در حالیکه از آمریکا خبر می‌رسد که احتمالا دونالد ترامپ در موعد سه ماهه برای تایید پایبندی ایران به برجام، آنرا تایید نخواهد کرد.

گزارش امیر پایور را ببینید.