انتقاد نمایندگان راست‌گرای پارلمان اروپا از برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد نمایندگان راست‌گرای پارلمان اروپا از برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا

نمایندگان راست‌گرای پارلمان اروپا به دولت خودمختار کاتالونیا برای راه‌انداختن همه‌پرسی استقلال از اسپانیا انتقاد کرده‌اند و گفته‌اند بارسلون به راهی خطرناک قدم گذاشته است. بعضی گروه‌های دیگر پارلمان اروپا هم از کمیسیون اروپا انتقاد کرده‌اند که نتوانسته از برخورد خشونت آمیز پلیس با رای دهندگان در رفراندوم روز یکشنبه جلوگیری کند. جزییات بیشتر در گزارش مسعود آذر.

موضوعات مرتبط