وزرای کابینه بریتانیا به ترزا می اطمینان داده‌اند که همچنان از او حمایت می‌کنند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وزرای کابینه بریتانیا به ترزا می اطمینان داده‌اند که همچنان از او حمایت می‌کنند

وزرای کابینه بریتانیا در تماس با ترزا می، نخست وزیر، به او اطمینان داده‌اند که همچنان از او حمایت می‌کنند. دیروز، در کنفرانس سالانه حزب محافظه کار، ترزا می، بارها صدایش گرفت و سرفه‌های مدام، سخنرانی را برایش مشکل کرد. بی‌بی‌سی دریافته که نارضایی از ترزا می در میان نمایندگان حزبش در پارلمان رو به افزایش است و عده‌ای هم در این فکرند از نخست وزیر بخواهند استعفا کند .در گزارش الینور گارنیر نور شدید فلاش دوربین دیده می‌شود.

موضوعات مرتبط