شصت و پنجمین سالگرد تولد ولادیمیر پوتین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شصت و پنجمین سالگرد تولد ولادیمیر پوتین

همزمان با شصت و پنجمین سالگرد تولد ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، در مسکو نمایشگاهی برپا شده درباره او.

سارا رینزفورد گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط