چرا بعضی همیشه تاخیر دارند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ چرا بعضی همیشه تاخیر دارند؟

کمتر چیزی پیدا می‌شود که به اندازه کاشته‌شدن سر قرار آدم را عصبانی کند. اما بعید است که دوستتان صرفا از روی خودخواهی شما را منتظر گذاشته باشد. بررسی‌های روان‌شناسی نشان می‌دهد که تاخیر می‌تواند نتیجه ذهنی ناکارآمد باشد. اما جای نگرانی نیست، راه‌حل‌های متعددی هم وجود دارد.