حفظ یکپارچگی اسپانیا؛ خواسته هزاران تظاهرکننده در مرکز کاتالونیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حفظ یکپارچگی اسپانیا؛ خواسته هزاران تظاهرکننده در مرکز کاتالونیا

هزاران نفر در شهر بارسلون مرکز منطقه خودمختار کاتالونیا، به خیابان آمده‌اند و خواهان حفظ یکپارچگی اسپانیا و لغو نتایج همه پرسی استقلال کاتالونیا شده اند. همه پرسی استقلال کاتالونیا هفته گذشته برگزار شد. دولت اسپانیا هشدار داده که اجازه نمی دهد کاتالونیا از اسپانیا جدا شود. کامبیز کراماتی گزارش می‌دهد:

موضوعات مرتبط