کشمکش دونالد ترامپ و دولتش با ورزشکاران آمریکایی بار دیگر بالا گرفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه اعتراض ورزشکاران آمریکایی به تبعیض نژادی

کشمکش دونالد ترامپ و دولتش با ورزشکاران امریکایی بار دیگر بالا گرفت. مایک پنس ، معاون رئیس جمهوری برای دیدن مسابقه لیگ ملی فوتبال آمریکایی به ورزشگاه رفته بود. اما وقتی شماری از ورزشکاران هنگام پخش سرود ملی حاضر نشدند بایستند، آقای پنس به نشانه اعتراض ورزشگاه را ترک کرد. اما سوال اینجاست که ایا معاون رئیس جمهوری نمی دانست این اتفاق خواهد افتاد؟ اندریو پلن خبرنگار بی بی سی گزارش می دهد