افزایش تنش دیپلماتیک بین ترکیه و آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش تنش دیپلماتیک بین ترکیه و آمریکا

رئیس جمهوری ترکیه تصمیم دولت آمریکا برای قطع صدور ویزای سفر به اتباع ترکیه را ناراحت کننده خوانده. ترکیه هم مقابله به مثل کرده و به اتباع آمریکا ویزا نمی‌دهد. این اتفاقات در پی بازداشت یک کارمند ترکیه ای کنسولگری آمریکا در استانبول صورت گرفته. او به ارتباط با فتح الله گولن، روحانی مقیم آمریکا متهم شده که دولت ترکیه می گوید عامل اصلی کودتای ناموفق پارسال بود. مجید خیام دارگزارشی در همین زمینه تهیه کرده و نگاهی کرده به فراز و نشیب های روابط ترکیه و آمریکا در چند مدت اخیر.