تحقیق یک بنیاد بریتانیایی درباره منابع درآمد پیکارجویان افراطی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحقیق یک بنیاد بریتانیایی درباره منابع درآمد پیکارجویان افراطی

انجمن "هنری جکسون" یکی از شناخته شده‌ترین اتاق‌های فکر و موسسات سیاست‌گذاری در بریتانیا درباره ارتباط سازمان یافته قاچاق انسان، برده‌داری جنسی و فروش جسد با گروه‌های اسلام‌گرای تندرو از جمله داعش تحقیق کرده. بر اساس این تحقیق، داعش و شماری از گروه‌های همسو با آن به شکلی گسترده از برده‌داری مدرن و تجاوز جنسی برای کسب درآمد، ارعاب، سرکوب مخالفان و تنبیه کسانی استفاده می‌کند که اعتقاداتی مشابه افراط گرایان ندارند. بر اساس این گزارش، این گروه‌ها از مذهب به عنوان ابزاری برای توجیه اعمال غیرانسانی و بسیار خشن استفاه می‌کنند. این گزارش چقدر مستند است و چه راه حلی پیشنهاد می‌کند؟

بعد از گزارشی از شهریار صیامی در این باره با نویسنده این گزارش حرف می زنیم.