'بیشترین قربانیان اعدام‌ها فقیرانی هستند که قدرت اجتماعی و سیاسی ندارند'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'بیشترین قربانیان اعدام‌ها فقیرانی هستند که قدرت اجتماعی و سیاسی ندارند'

امسال سالگرد کارزار جهانی مبارزه با اعدام در جهان است. امروز یک سوم کشورهای جهان هنوز مجازات اعدام را اجرا می‌کنند. فعالان مخالف اعدام در گزارشی تحقیقاتی می‌گویند اغلب محکومان به اعدام افراد فقیر و محرومی هستند که برای دفاع از خود پول کافی ندارند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط