پوجدمون از مجلس خواست با هدف گفت و گو با مادرید نتیجه همه پرسی را معلق کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پوجدمون از مجلس خواست با هدف گفت و گو با مادرید نتیجه همه پرسی را معلق کند

ساعتی پیش، کارلوس پوجدمون رهبر منطقه کاتالونیا در پارلمان محلی این منطقه گفت رای مردم برای استقلال را پیگیری خواهد کرد، اما اول سعی میکند تا با دولت مرکزی مذاکره کند. شاید بسیار کمتر از انتظار هزاران نفری که بیرون پارلمان منتظر خبر اعلام استقلال بودند. شاید حتی نوعی عقب نشینی. اما دست کم راه استقلال هنوز بسته نشده. از ده روز پیش که همه پرسی جنجالی این منطقه برگزار شد، اسپانیا درگیر تنش سیاسی و بحران قانون اساسی شده. دولت اسپانیا همچنان این همه پرسی را غیرقانونی می خواند. حالا این کشور بین شور مردم منطقه کاتالونیا برای جدایی، گره قانون اساسی و مخالفت جدی دولت مرکزی گیر افتاده. مجید افشار گزارش می دهد.