پس لرزه های اتهام های جنسی علیه تهیه کننده سرشناس هالیوود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پس لرزه های اتهام های جنسی علیه تهیه کننده سرشناس هالیوود

قطورتر شدن پرونده ادعاهای اذیت و آزار جنسی علیه هاروی واینستین، یکی از سرشناسترین تهیه کننده های فیلمهای هالیوود، باعث شده تا همسرش هم بگوید رفتار او غیرقابل بخشش است و او را ترک میکند. شماری از زنان معروف هالیوود گفته اند او آنها را آزار جنسی داده. شخصیتهای سیاسی هم موضع گرفته اند از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا که گفته این رفتارها منزجرکننده است. باران عباسی گزارش می دهد:

موضوعات مرتبط