بازداشت نازنین زاغری در ایران، در لندن روی صحنه رفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازداشت نازنین زاغری در ایران، در لندن روی صحنه رفت

هم زمان با اتهامات جدیدی که به نازنین زاغری راتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی وارد شده، نمایشی به نام «در انتظار مادر» در سالن کنفرانس خبرگزاری رویترز در لندن برگزار شد. این نمایشر جشنواره فرینج ادینبورگ اسکاتلند به نمایش درآمده بود. شهریار صیامی به تماشای این نمایش رفت:

موضوعات مرتبط