مادرید روز ملی اسپانیا را جشن می گیرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مادرید روز ملی اسپانیا را جشن می گیرد

در حالیکه بحران سیاسی در کاتالونیا، آینده اسپانیا را به مخاطره انداخته، به مناسبت روز ملی این کشور، مردم و حکومت از فرصت استفاده کردند تا یک اسپانیای متحد را جشن بگیرند. اما برغم حضور گسترده مردم در مادرید، همه پرسی استقلال کاتالونیا سایه سنگینی افکنده. شهریار صیامی گزارش می‌دهد:

موضوعات مرتبط