حماس مسئولیت اداری و کنترل مرز غزه با مصر را به دولت خودگردان می‌دهد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حماس مسئولیت اداری و کنترل مرز غزه با مصر را به دولت خودگردان می‌دهد

گروه‌های فلسطینی حماس و فتح آشتی کرده‌اند. حدود یک دهه پیش بود که به دلیل بالاگرفتن اختلافات، حماس کنترل غزه را بدست گرفت. مذاکرات امروز در قاهره و با میانجیگری مصر انجام شد. بر اساس آن، در یکماه و نیم آینده دولت خودگردان هم کنترل اداری نوار غزه را به عهده خواهد گرفت و هم مسئولیت گذرگاه رَفَح بین غزه و مصر را. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد:

موضوعات مرتبط