تغییر قوانین در بنگلادش موارد اسیدپاشی را کاهش داده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تغییر قوانین در بنگلادش موارد اسیدپاشی را کاهش داده

در چند سال گذشته تعداد موارد اسیدپاشی در بریتانیا بیشتر شده و دولت برنامه هایی برای محدود کردن فروش اسید به اجرادرآورده. اسیدپاشی در بنگلادش هم افزایش پیدا کرده بود تا اینکه تغییر در قوانین به کاهش چشمگیر این موارد منجر شد. گزارش تولیپ مازومدار را ببینیم که با زنانی صحبت کرده که قربانی این حملات بوده اند. بعضی تصاویر ناراحت کننده است.