تجمع طرفداران برجام در مقابل کاخ سفید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع طرفداران برجام در مقابل کاخ سفید

اینروزها کاخ سفید زیر فشار زیادی بوده که آینده برجام را به مخاطره نیاندازد. دیروز هم عده‌ای جلوی کاخ سفید گردهم آمدند که نگران رویارویی دوباره ایران و آمریکا هستند. سام فرزانه گزارش می‌دهد.