واکنش مقام‌های ایران به رویکرد ترامپ به برجام
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش مقام‌های ایران به رویکرد ترامپ به برجام

بسیاری منتظرند ببینند دونالد ترامپ چه خواهد گفت. اما بیش از همه این انتظار در ایران مشهود است. انتظاری که در روزهای اخیر در صحبت‌ها و سخنرانی‌های مقام‌های دولتی و حکومتی که آمیزه‌ای از نگرانی و تهدید بوده، برجسته بوده است. کسری ناجی گزارش می‌دهد.