اقدام‌های تازه ترامپ و منافع اقتصادی برجام
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اقدام‌های تازه ترامپ و منافع اقتصادی برجام

مهمترین دستاورد ایران از توافق هسته‌ای برداشته شدن بخش مهمی از تحریم‌های اقتصادی بود، مشخصا تحریم‌های نفتی. حسن روحانی می‌گفت که برجام در سازمان تحریم‌ها ترک ایجاد کرده. ولی با اقدام‌های تازه رییس جمهوری آمریکا چقدر ایران می‌تواند از منافع اقتصادی برجام مطمئن باشد؟ جمال الدین موسوی به این موضوع نگاه کرده.