'آخرین حمله برای بیرون راندن آخرین جنگجویان داعش از رقه آغاز شد'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'آخرین حمله برای بیرون راندن آخرین جنگجویان داعش از رقه آغاز شد'

نیروهای کرد و عرب تحت حمایت آمریکا می‌گویند آخرین حمله را برای بیرون راندن آخرین جنگجویان داعش از رقه آغاز کرده‌اند. رقه پایتخت خودخوانده داعش است و از دست دادن این شهر، ضربه بزرگی برای این گروه است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد

موضوعات مرتبط