ضرب الاجل دولت اسپانیا به رهبر کاتالونیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ضرب الاجل دولت اسپانیا به رهبر کاتالونیا

تنش بین دولت مرکزی اسپانیا و کاتالوینا باز هم بالا گرفته. مادرید به دولت محلی کاتالونیا سه روز فرصت داده تا وضعیت این منطقه را روشن کند و بگوید آیا اعلام استقلال کرده یا نه. ۱۶ روز پیش در رفراندومی که مادرید که آن را غیرقانونی میداند، مردم کاتالونیا به استقلال رای دادند. فرداد فرحزاد گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط