ذکر نکردن نام "خلیج فارس" در سخنان اخیر مقام‌های آمریکایی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ذکر نکردن نام "خلیج فارس" در سخنان اخیر مقام‌های آمریکایی

در سخنرانی اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران استفاده از خلیج عربی به جای خلیج فارس با واکنش‌های زیادی همراه شد. در کنار انتقادهای کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی، شماری از مقام‌ها در ایران هم به آن اعتراض کردند. در همین حال به نظر می‌رسد استقاده از این عبارت در میان سیاستمداران نزدیک به دونالد ترامپ رواج پیدا کرده است. مجید افشار گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط