اتحادیه اروپا قتل روزنامه نگار سرشناس مالتایی را محکوم کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتحادیه اروپا قتل روزنامه نگار سرشناس مالتایی را محکوم کرد

پسر روزنامه نگار مالتایی که دیروز در انفجاری در اتوموبیلش کشته شد، می‌گوید مادرش به علت افشای فساد در کشور از میان برداشته شد. دولت مالتا و اتحادیه اروپا قتل سرشناس‌ترین روزنامه نگار مالتایی را محکوم کرده‌اند. کسری ناجی گزارش می‌دهد.