دیده بانی پهپادها بر فراز آبها برای حفاظت از شناگرها در برابر کوسه‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیده بانی پهپادها بر فراز آبها برای حفاظت از شناگرها در برابر کوسه‌ها

در استرالیا، روش تازه ای برای حفاظت شناگران از حمله کوسه ها ابداع شده. پهپادهایی با تجهیزات مخصوص، آب‌ها را از بالا گشت می زنند و به شناگران کمک می کنند. گزارش هاول گریفیت را ببینیم.

موضوعات مرتبط