حمایت آلمان و فرانسه از مادرید؛ مرکل و مکرون می گویند بحران کاتالونیا با قوانین اسپانیا حل شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرکل و مکرون می گویند بحران کاتالونیا با قوانین اسپانیا حل شود

آلمان و فرانسه موضع مشخصی درقبال بحران اسپانیا گرفته اند. رهبران این دو کشور میگویند اختلافات باید درچارچوب قانون اسپانیا حل و فصل شود. موضعی در حمایت از مادرید در مقابل دولت محلی کاتالونیا. اسپانیا تا امروز به کاتالونیا فرصت داده بود تا روشن و به طوری رسمی بگوید اعلام استقلال نکرده. اینچنین نشد و حالا، دولت اسپانیا گفته در جلسه شنبه، موضوع پایان دادن به خودمختاری کاتالونیا را مطرح خواهد کرد. نگین شیرآقایی گزارش میدهد:

موضوعات مرتبط