رئیس جمهوری: پکن به دنبال نقشی مهمتر در جهان است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رئیس جمهوری: پکن به دنبال نقشی مهمتر در جهان است

در چین، دومین روز از کنگره حزب کمونیست صحنه ستایش و قدردانی از شی جین پینگ بود. رئیس جمهوری که در یک سخنرانی طولانی از برنامه‌هایش برای آینده گفت. شواهد از این حکایت دارند که آقای شی به دنبال افزایش قدرت و تحکیم موقعیتش در حزب است. فرداد فرحزاد گزارش می‌دهد:

موضوعات مرتبط