پلیس اسرائیل یک مرد فلسطینی را به دلیل پست فیسبوکی‌اش بازداشت کرد

فیسبوک حق نشر عکس Getty Images
Image caption پست فیسبوکی که باعث اعلام خطر شده بود بعدا حذف شد

پلیس اسرائیل یک مرد فلسطینی را به دلیل پست فیسبوکی‌اش بازداشت کرد. به گزارش رسانه‌های محلی، پست فیسبوکی او به زبان محاوره‌ای عربی به معنای "صبح همگی بخیر" بود، اما ترجمه خودکار آن به زبان عبری به عبارت "نابودشان کنید" تبدیل شده بود.

پلیس تایید کرده است که این مرد که کارگر ساختمانی بوده، برای مدتی بازداشت شده، اما پس از آنکه مشخص شده که اشتباه از مترجم دیجیتال فیسبوک بوده، او را آزاد کرده‌اند.

به گزارش تایمز اسرائیل، مرد فلسطینی عکسی از خودش را در کنار یک بولدوزر منتشر کرده بود و نوشته بود: "یصبّحهم" که به زبان عامیانه عربی یعنی "صبح همگی بخیر"، اما مترجم دیجیتال فیسبوک آن را "یذبحهم" دیده و به عبری ترجمه کرد "بکشیدشان" یا ذبحشان کنید.

در گذشته از بولدوزر برای حملاتی در اسرائیل استفاده شده است.

گزارش شده که از هیچ مامور عرب زبانی برای کنترل این پست فیسبوکی استفاده نشده و بازداشت مرد فلسطینی صرفا بر اساس ترجمه مترجم خودکار فیسبوک انجام شد.

این پست فیسبوکی که باعث اعلام وضعیت خطر توسط پلیس اسرائیل شده بود، بعدا حذف شد.