حملات لفظی واشنگتن و لندن به سیاست‌های منطقه ای تهران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حملات لفظی واشنگتن و لندن به سیاست های منطقه‌ای تهران

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه به انتقادهای تند و اتهام‌های سنگین دونالد ترامپ رئیس جمهوری و رکس تیلرسون وزیر خارجه به همان تندی پاسخ داده‌اند. چیزی که این روزها سکه رایج دستگاه دیپلماسی تهران و واشنگتن است. تازه‌ترین موضوع البته سرنوشت هزاران مرد مسلحی است که با حمایت تسلیحاتی و مالی ایران در عراق با داعش جنگیدند. نیرویی که آمریکا می‌گوید باید به خانه برگردد و ایران هم به صراحت مخالفت کرده. همین روزها متحدان عرب آمریکا در منطقه هم بیشتر از گذشته عزم را جزم کرده اند تا عراق را از حوزه نفوذ ایران جدا کنند، بغداد سالهاست ضمن رابطه ای گرم و راهبردی با آمریکا، مناسباتی نزدیک با تهران داشته. گزارش کسری ناجی را ببینید.