اتوبوس‌های بدون راننده برای اولین در ایالت بایرن آلمان به خیابان‌ها آمدند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتوبوس‌های بدون راننده برای اولین در ایالت بایرن آلمان به خیابان‌ها آمدند

در آلمان، اتفاقی تاریخی در صنعت حمل و نقل رقم خورد. یک خط اتوبوس بدون راننده در ایالت بایرن به راه افتاده. هر اتوبوس می تواند دوازده سرنشین داشته باشد. این سرویس رایگان است. تیم آلمن گزارش می دهد

موضوعات مرتبط