نخستین گردهمایی معلولان در دوشنبه

نخستین انجمن افراد دارای معلولیت در تاجیکستان همراه با برنامه های هنری و تفریحی در مرکز اسماعیلیه شهر دوشنبه، پایتخت این کشور، برگزار شده است. در این انجمن که اخیرا به مدت دو روز برگزار شد، بیش از ۷۰ نفر از افراد دارای معلولیت از گوشه و کنار تاجیکستان شرکت کردند.

از ویژگیهای این انجمن آن است که شرکت‌کنندگان در کنار بحث و بررسی مسایل مربوط به افراد دارای معلولیت، از جمله حقوق آنها، شرایط و امکاناتی که برای آنها فراهم است یا از آن محروم هستند، همچنین به اجرای برنامه های هنری و تفریحی، از جمله نمایش استعدادهای فوق العاده خود پرداختند.

در روز اول این انجمن یک رقص گروهی با نام "اطلس" از سوی شماری از افراد دارای معلولیت با کالسکه از استان سغد، اجرا شد. این گروه رقصی که از ۱۶ نفر عبارت است، سالی پیش تاسیس شده است. همچنین مطلوبه رحیموا، آوازخوان نابینا، در این انجمن ترانه‌هایی را اجرا کرد و شرکت کنندگان با هم رقص کردند.

به گفته مسئولان از مشکلات عمده افراد دارای معلولیت در تاجیکستان دستکم گرفتن استعداد و تواناییهای آنها و یا مناسبات تبعیض‌آمیز نسبت به آنها در سطوح مختلف جامعه است. همچنین، در ساختمان بناهای جدید یا در وسایل ترابری نیازهای این افراد کمتر در نظر گرفته می شود.

عکسهای زیر را اسفندیار آدینه گرفته است:

موضوعات مرتبط