وداع با خدایی شریف زاده، ادیب سرشناس تاجیک
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وداع با خدایی شریف زاده، ادیب سرشناس تاجیک

امروز در شهر دوشنبه مراسم خاک سپاری خدایی شریف زاده، منتقد ادبی و سخنشناس معروف تاجیک، برگزار شد. این پژوهشگر شعر و ادب، عصر دیروز در ۸۰ سالگی درگذشت. خدایی شریف زاده در محافل ادبی ایران و افغانستان هم چهرهای شناخته شده بود. سهراب ضیا گزارش میدهد.

موضوعات مرتبط