افزایش غلظت دی اکسید کربن در جو زمین با شتابی بی‌سابقه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش غلظت دی اکسید کربن در جو زمین با شتابی بی‌سابقه

تازه‌ترین تحقیقات معتبرترین نهادهای علمی و پژوهشی جهان نشان می‌دهد که سرعت افزایش غلظت گاز دی اکسید کربن در جو زمین؛ در هشتصدهزار سال گذشته بی سابقه است. همین تحقیق نشان می‌دهد میزان این گاز در زمین تنها یک مورد مشابه امروز داشته و آن حدود ۵ میلیون سال پیش بوده. این یعنی چه؟ یعنی اینکه تولید گازهای گل‌خانه ای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و مقداری هم تغییرات اقلیمی طبیعی، می‌تواند دمای زمین را به اندازه‌ای بالا ببرد که به تدریج قیامتی بر پا شود. منابع آب تخریب می‌شود، گرسنگی و قحطی گسترش می‌یابد، ریز گردها شیوع پیدا می‌کنند و در نهایت سیل‌های بنیان کن و طوفان‌های سهمگین زمین را زیر و رو می‌کنند.

گزارش سیاوش اردلان را ببینید.

موضوعات مرتبط