آثار به جا مانده از تمدن های باستانی؛ اهرام سودان جاذبه‌ای تازه برای گردشگران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آثار به جا مانده از تمدن های باستانی؛ اهرام سودان جاذبه‌ای تازه برای گردشگران

حالا که آمریکا تحریم‌هایش را علیه سودان برداشته، خارطوم امیدوار است صنعت گردشگری را با اتکا به تمدن باستانش رونق دهد. با اینکه بسیاری، اهرام را با مصر مرتبط میدانند اما در شرق رود نیل، سودان خاستگاه تمدن‌هایی بوده که بیش از ۲۰۰ هرم از خود به جای گذاشته‌اند. گزارش تومی اولادیپو را از شهر باستانی مورو ببینیم:

موضوعات مرتبط