همنوازی دیگ و کفگیر با سازهای ارکستر؛ اولین اپرای غذایی جهان، در پاریس برگزار شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همنوازی دیگ و کفگیر با سازهای ارکستر؛ اولین اپرای غذایی جهان، در پاریس برگزار شد

در پاریس، سرآشپزها اولین اپرای غذایی جهان را برگزار کردند. آنها به ساز خودشان آشپزی کردند. دستپختشان را هم دویست تماشاچی که از طریق یک مسابقه اینترنتی انتخاب شده بودند، چشیدند. جزئیات بیشتر در گزارش مهدی بیگی:

موضوعات مرتبط