.
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اکثریت افغان‌ها می‌گویند مسیر آینده کشورشان نادرست است

بر اساس بررسی سالانه بنیاد آسیا در افغانستان، ۶۱ درصد افغان‌ها بر این باورند که کشورشان در مسیر نادرست در حرکت است. این رقم نسبت به سال پیش، چهار درصد افزایش یافته. بیش از هفتاد درصد مصاحبه شونده‌ها هم در مورد امنیت شخصی شان ابراز نگرانی کرده‌اند.

اسماعیل شهامت، خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.