.
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ازدواج پاکستانی‌ها با افغان‌ها روی بام جهان

چند سالی‌ست ازدواج با دختران پاکستانی، در واخان بدخشان رسم شده. مردانی که از همسایه جنوبی‌شان دختر می‌گیرند، دلیل آن را هزینه‌های ازدواج در این منطقه می‌دانند. خبرنگار ما ارشاد هنریار

در چهارمین گزارش از رشته گزارش‌های «سفر به بام جهان» به خانه یک مرد افغان سر زده که با همسر پاکستانی‌اش، فارغ از اختلاف‌های سیاسی بین دو کشور زندگی می‌کنند.