.
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش تاجیکستان برای ثبت جشن مهرگان به عنوان میراث فرهنگی تاجیک‌ها

تاجیکستان فرایند ثبت جشن مهرگان به عنوان میراث فرهنگی تاجیک‌ها را در یونسکو آغاز کرده است. مهرگان از جشن‌های مهم تاجیک هاست و در سال‌های اخیر در تاجیکستان به طور گسترده برگزار شده است.

خبرنگارمان سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط