بزرگ‌ترین موزه باستان شناسی جهان در حومه قاهره
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بزرگ ترین موزه باستان شناسی جهان در حومه قاهره

بزرگ‌ترین موزه باستان‌شناسی جهان در کنار اهرام ثلاثه در حومه قاهره افتتاح خواهد شد. موزه بزرگ مصر خانه همه اشیا و آثاری خواهد بود که از مقبره «توت عنخ آمون» کشف شده و برای اولین بار در یکجا کنار هم گذاشته خواهند شد. مصر امیدوار است این موزه خون تازه‌ای به صنعت گردشگریش تزریق کند. گزارش اورلا گرین را ببینید.

موضوعات مرتبط