جلسه پارلمان اسکاتلند برای حمایت از نویسندگان و روزنامه‌نگاران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جلسه پارلمان اسکاتلند برای حمایت از نویسندگان و روزنامه‌نگاران

پارلمان اسکاتلند با همکاری انجمن قلم این کشور مناظره‌ای برگزار کرد برای یافتن راهکارهایی به منظور مقابله با دولت‌هایی که نویسندگان و روزنامه‌نگاران را زندانی می‌کنند. آناهیتا شمس گزارش می‌دهد.