آخرین خبرها درباره زیردریایی ناپدید شده آرژانتینی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آخرین خبرها درباره زیردریایی ناپدید شده آرژانتینی

با گذشت یک هفته پر اضطراب از ناپدید شدن یک زیردریایی آرژانتینی با ۴۴ سرنشین، امروز نیروی دریایی این کشور اعلام کرد سیگنالی را از اعماق دریا دریافت کرده که سه ساعت بعد از ثبت آخرین تماس زیردریایی، تولید شده. هنوز روشن نیست مبدا این سیگنال چه بوده. خانواده‌های سرنشینان زیردریایی، با بیم و امید، اخباری مرتبط با آن را دنبال می‌کنند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط